Brutalitat Policial


1. Tipus de Brutalitat policial

  1. Força excessiva
  2. Arrest fals o empresonament
  3. Persecució maliciosa
  4. Vulneració de detinguts preventiva
  5. Lesions