Activitats essencials a protegir i garantir en cas de conflicte greu

  • Sanitat
  • Alimentació i aigua potable
  • Transport
  • L'aplicació de la llei internacional i la seguretat
  • Les finances
  • Els subministraments d'energia
  • Les comunicacions electròniques i el correu
  • Ciber seguretat
  • Protecció de la població civil
  • Defensa psicològica


1. Sanitat

Hospitals i Centres d'assistència primària han de romandre operatius.