Detencions arbitràries

DRETS DEL DETINGUT:


  1.  A conèixer quins fets delictius se t’atribueixen. 
  2.  A no declarar (només davant el Jutge).
  3.  A no declarar-te culpable.
  4.  A ser assistit d’un advocat. 
  5.  A accedir a les actuacions.
  6.  A que el fet de la detenció i lloc on es troba sigui comunicat a una persona.
  7.  A fer una trucada a la persona que vulguis.
  8.  A ser assistit d’un intèrpret si és estranger i no parla castellà.
  9.  A ser visitat per un metge.
  10.  A conservar una còpia de la relació de drets dels que és titular.


Darrera modificació: dimecres, 16 juny 2021, 20:03