Formació

Preparem-nos per fer els propers embats. No podem basar-nos en la improvització i la manca d’iniciativa.

Tipus de participants:

Primera Línia

PRIMERA LÍNIA: es tracta del grup d’acció disposat a arriscar-se, en forma física, valentia i ganes d’alliberar el país. S’encarreguen d’executar les accions a peu de carrer.

SEGONA LÍNIA: és el grup que està al lloc de l’acció però a una segona fila, controlant la seguretat, guardant refrigeris, roba, controlant el perímetre, comunicant si hi ha hagut detencions. Nexe entre primera línia i suport. També cal estar mínimament en forma.

SUPORT A L’ACCIÓ: és el grup que està en el back office de les accions i de la organització: difusió per xarxes socials, comunicar detencions, notes de premsa, planificació i revisió dels temps de les accions, comprovar repercussió accions.