Tàctiques en grup 2 – Millora d’elements per la ciutat

Les barricades a la ciutat i pobles són elements que ens poden ajudar a mantenir una posició de desobediència civil envers les forces d’ocupació espanyola.

Barricades Hong Kong

Barricades Hong Kong

Les barricades són autodefensa si persegueixen un objectiu tàctic dins de la estratègia global del moviment. Així doncs, cal preguntar-se quan es decideix incorporar-les dins de la lluita.

En el cas de Hong Kong, acostument a incorporar elements varis com són canyes de bambú, adoquins, xarxes, balles, cistells de brossa. I el que resulta important, no resulta d’una improvització espontània sinó d’una planificació logística clara doncs no únicament s’introduien elements que es trobaven en el lloc on s’arribava a l’acció sinó d’altres. Tot seguit, alguns exemples:

Barricades Hong Kong
Barricades Hong Kong

Com podem observar, els elements són variats i requereixen d’una preparació prèvia de combinació d’elements. La col·locació de les balles en forma triangular fan que sigui difícilment desmuntable amb una estimbada. L’ús de cordells o brides per unir-les n’augmenta considerablement la rigidesa. I el que és més important, en dificulta la seva retirada immediata, el que comportaria a Catalunya, tenir efectius de les forces d’ocupació espanyola entretinguts mentre dins de la operativa general del moviment s’estiguin realitzant altres accions d’empoderament o simplement, exercint el dret de reunió i manifestació vulnerats els darrers temps a Catalunya.

Segueix-nos a Telegram Desobediència Civil

En contraposició, a les ciutats i pobles del país, hem vist com els elements usats han estat principalment contenidors, balles sense una construcció pensada per a un objectiu concret així com elements de bars i restaurants. Si bé la composició espontània d’elements de restricció del pas retrassa l’actuació de les forces espanyoles d’ocupació, en quan es dissol la barrera humana de gent, és fàcilment trencable amb una estimbada de les lleteres. És per tant necessari, en futures convocatòries, tenir un equip preparat logísticament i tècnicament per responsabilitzar-se única i exclusivament de les línies defensives.

Hi ha un element que sí que s’ha vist i és el foc. El foc, té la part positiva que permet allunyar l’actuació per un flanc de l’espai de mobilització. Ara bé, en pot reduir l’efectivitat operativa de defensa ja que fa que no s’hi pugui estar a prop a la vegada que redueix el temps d’utilització de la barrera protectora ja que un cop consumida no és utilitzable, dificulta la visibilitat dels elements que estan a l’altre cantó de la barrera. És doncs un element a revisar la utilització i en quines circumstàncies.

Per tant, la utilització de barricades a Catalunya, si es considera alineat amb l’estratègia global, s’ha de tecnificar i disposar de persones especialitzades mínimament per a la preparació en movilitzacions d’aquesta eina de manteniment d’una posició o que dificulta l’avenç de la força oponent. A la vegada, resulta important destacar que cal ampliar els elements i disposar-los estratègicament per a que no siguin fàcilment retirables.

Recomanacions de material a portar per l’equip tècnic:

-Brides
-Corda
-Clau de tub del 13
-Clau anglesa
-Tisores
-Cisalla

Eines, cordills o brides es poden trobar a qualsevol ferreteria del país.

Finalment, quan es decideixi per exemple establir el control d’un perímetre ha de ser conegut inicialment només per les persones de l’equip tècnic i el grup d’acció i un cop assegurat el perímetre i aconseguit bloquejar l’accés concret, és quan es convoca públicament per xarxes, si és que és una acció que cal convocatòria. Més val declarar una victòria posterior que convocar i mostrar d’avançada la nostra posició per a que els operatius espanyols intervinguin.