Tàctiques en grup 4 Desobediència Civil- Be water my friend a la catalana

Gat i la rata

Gat i la rata

El gat i la rata, o com a Hong Kong es diu Be water my friend tracta de manteniment d’una posició per un curt període de temps i un cop arribin agents d’ocupació espanyola, ja no ser-hi.
Estem acostumats a fer accions amb convocatòria pública i que arribi qui sigui. Aquest tipus d’acció, emmarcat en el pacifisme i la denúncia pública, està bé en tant que fa patxoca i hi pot acudir tothom. Ara bé, en quan a efectivitat per a l’assoliment d’objectius tàctics del moviment són escassos. Així doncs, i dins de l’objectiu de Desobediència Civil, és fer accions que tinguin efectes de demostració de control del territori a la vegada que afebleixin les forces repressores estatals, entre altres.
I que té a veure amb el gat i la rata? Molt senzill, quan s’han plantejat objectius de bloqueig de fronteres, carreteres, infraestructures, es fa la típica sentada però es desconvoca o es marxa i no es torna. Ara bé, fixem-nos en els bloqueigs de les nostres amigues de Hong Kong:

  • Escolleixen una zona a la que volen executar el tall.
  • Fan el que sigui necessari per bloquejar-ne el pas, amb per exemple, barricades.
  • Un cop aconseguit l’objectiu en pocs minuts, es mobilitzen ràpidament cap a la propera zona de tall per efectuar una altra acció.
  • A les entrades del transport públic, hi posen bitllets gratuïts per poder-se desplaçar.
  • I seguir així fins assolir els nombre de talls establerts i no improvitzats.

I això, com es podria traslladar al país?
Persones:
Primera línia: grups de 3-10 persones preparades i entrenades al territori per muntar els bloqueigs.
Segona línia: grups de 3-10 persones que s’encarreguin de vigilar les cantonades, gravar l’acció, guardar roba, avisar quan han marxat les forces estatals del punt de bloqueig, comprar i posar els bitlles de transport públic a localitzacions estratègiques.
Suport a l’acció: enviar nota de premsa, trucada advocats, convocar davant comissaria si hi ha detencions, difusió xarxes socials.

Tàctiques Desobediència Civil:
-Fer ràpidament un bloqueig temporal en 15-30 minuts i moure’s a la nova localització.
-Les forces espanyoles d’ocupació tardaran 30-45 minuts en arribar-hi.
-Un cop s’ha bloquejat en 2 o 3 llocs més i el grup de segona línia ens ha avisat, tornar als llocs on s’havia bloquejat inicialment per poder-ho tornar a fer.

Segueix-nos a Telegram Desobediència Civil